Τα χαρτιά δεν είναι σκουπίδια

Είναι πρώτη ύλη, ενέργεια και η διαλογή τους προστατεύει το περιβάλλον.

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

Είναι πρώτη ύλη, ενέργεια και η διαλογή τους προστατεύει το περιβάλλον. Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων και θερμοκηπίου.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρησης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν να προέλθουν απο πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημοσίων υπηρεσιών και των βιομηχανιών.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακύκλωναν τα προιόντα χάρτου θα αποφεύγονταν η έκλυση 3,84 εκ. τόνων διοξείδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η ενέργεια που μπορεί να εξοικονομηθεί με την ανακύκλωση χάρτου αντιστοιχεί στην ενέργεια που καταναλώνει η πόλη της Αθήνας σε τέσσερις μήνες.