Δανειστήκαμε τον Πλανήτη, ΔΕΝ τον κληρονομήσαμε

Πελατολόγιο

Με κριτήρια την υψηλή παροχή υπηρεσιών, τον σεβασμό στις ανάγκες των πελατών και μέσα από εμπειρία 40 ετών εφαρμόζουμε διαρκώς τις πιο κατάλληλες και σύγχρονες μεθόδους αποκομιδής παλαιού χαρτιού.

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρίες εκτυπώσεων, βιβλιοδεσιών, εκδοτικών οίκων, εταιρίες logistics, κεντρικές αποθήκες, super market κ.α.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την ανάγκη της ανθρωπότητας για ανακύκλωση, προσανατολιζόμαστε σε ταχύτερες και ασφαλέστερες λύσεις αποκομιδής, με στόχο την διάθεσή τους σε μεγαλύτερες χαρτοβιομηχανίες ανά τον κόσμο για καθαρότερο πλανήτη.

Η ανακύκλωση είναι τρίτη στην ιεραρχία διαχείρισης του χαρτιού με πρώτη την πρόληψη και δεύτερη την επανάχρηση χαρτιού. Αυτό σημαίνει ότι πριν στείλουμε χαρτί για ανακύκλωση θα πρέπει να σκεφτούμε πώς να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο χαρτί, να το κρατήσουμε περισσότερο καιρό, να το ξαναχρησιμοποιήσουμε και κατόπιν να το ανακυκλώσουμε.

Δυστυχώς δεν ανακυκλώνεται όλο το χαρτί που παράγεται από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αλλά ευτυχώς το περισσότερο.

Οι σημαντικότερες κατηγορίες χαρτιού που μπορεί να ανακυκλωθεί είναι:

  • Λευκό χαρτί γραφείου
  • Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεφωνικοί κατάλογοι και φυλλάδια
  • Σχολικά βιβλία
  • Χαρτόνι
  • Ανάμικτο ή έγχρωμο χαρτί
  • Χαρτί από εκτυπώσεις

Πιστοποιήσεις

Η εταιρία VECO προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ανακύκλωσης σε εταιρίες και βιομηχανίες.

Η εταιρία μιας διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες συλλογής, μεταφοράς, διαλογής, δεματοποίησης, αποθήκευσης και μπορεί να πιστοποιεί την ανακύκλωση των υλικών σας και την ανάρτησή τους στο ΗΜΑ.

Εξοπλισμός

Η εταιρία μας στον 21ο αιώνα διαθέτει τους πιο σύγχρονους, καθαρούς, γρήγορους και με σεβασμό στο περιβάλλον τρόπους για την καλύτερη αποκομιδή και διαχείριση των παλαιών χαρτιών προς ανακύκλωση κάθε εταιρίας.