Εταιρικό Προφίλ

Απο τα μικρά τυπογραφεία στο κέντρο της Αθήνας με το τσουβάλιασμα και το κουβάλημα με τα χέρια, έως τις μεγαλύτερες εταιρίες εκτύπωσης με τις πρέσες αυτόματης δεματοποίησης στην υπηρεσία του πελάτη.

Η εταιρία διαμορφώνει, χρηματοδοτεί και εγκαθιστά τις λύσεις, ακόμα και για τις πιο απιτητικές αποκομιδές παλαιού χάρτου προς ανακύκλωση.

Απο την ίδρυση της το 1973, η εταιρία μας αποτελεί τον απαραίτητο συνεργάτη πολλών επιχειρήσεων που θέλουν σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία, χωρίς προβλήματα στον τομέα της αποκομιδής των αποκομμάτων τους προς ανακύκλωση.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρία VECO προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ανακύκλωσης σε εταιρίες και βιομηχανίες.

Η εταιρία μιας διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες συλλογής, μεταφοράς, διαλογής, δεματοποίησης, αποθήκευσης και μπορεί να πιστοποιεί την ανακύκλωση των υλικών σας και την ανάρτησή τους στο ΗΜΑ.

Τα χαρτιά δεν είναι σκουπίδια

Είναι πρώτη ύλη, ενέργεια και η διαλογή τους προστατεύει το περιβάλλον.

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

Είναι πρώτη ύλη, ενέργεια και η διαλογή τους προστατεύει το περιβάλλον. Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων και θερμοκηπίου.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρησης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν να προέλθουν απο πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημοσίων υπηρεσιών και των βιομηχανιών.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακύκλωναν τα προιόντα χάρτου θα αποφεύγονταν η έκλυση 3,84 εκ. τόνων διοξείδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η ενέργεια που μπορεί να εξοικονομηθεί με την ανακύκλωση χάρτου αντιστοιχεί στην ενέργεια που καταναλώνει η πόλη της Αθήνας σε τέσσερις μήνες.