Η εταιρία μας στον 21ο αιώνα διαθέτει τους πιο σύγχρονους, καθαρούς, γρήγορους και ασφαλείς τρόπους με σεβασμό στο περιβάλλον για την καλύτερη αποκομιδή και διαχείριση των παλαιών χαρτιών προς ανακύκλωση με βάση τις ανάγκες της κάθε εταιρίας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε

Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο πετάγονται στα σκουπίδια τουλάχιστον 300.000 τόνοι χαρτιού. Για την παραγωγή τους χρειάστηκαν:

  • 12 εκατομμύρια στρέμματα δάσους
  • 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό (όση είναι η κατανάλωση της Αττικής για 100 μέρες)
  • 1,5 – 2 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες (όση είναι η ενέργεια που καταναλώνεται σε 4 μήνες από 1 εκατομμύριο σπίτια)