Ιδανικά για γρηγορότερη αποκομιδή των απορριμμάτων.