Ιδανικό για βιβλιοδετεία, ικανότητα απορρόφησης των απορριμμάτων και εναπόθεσή τους έξω από το μαγαζί σε κατάλληλα Container.